Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Att tänka på

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Om eldningsförbud råder så gäller förbudet även för eldstäder/grillplatser som inte är godkända av räddningstjänsten.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbud och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

När du eldar utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
    Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Prognos för brandrisk

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådfrågning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten, 0935 - 140 00 (växel),

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dessutom tagit fram appen BRANDRISK ute.

Länk till appen BRANDRISK UTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplysning om eldningsförbud
Roger Westerberg
Räddningschef Vännäs/Bjurholm
Tel: 0935-141 40
Mob: 070-378 88 38