Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Information on fire safety

MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram filmer med information om hur du ska agera vid en brand. Filmerna utgår från ledorden: rädda, varna, larma och släck.

MSB - Swedish Civil Contingencies Agency is the organization behind these two films with information on how to act during a fire. The films are based on the four keywords: save, warn, alert and extinguish.

Each keyword is listed in several languages, and describes the action that will be illustrated next.

The text is shown in:
Swedish
English
Arabic
Dari
Somali
Tigrinya