Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Bredband via fiber

Du som har en fastighet som är ansluten med Fiber till Vannas.net kan ta del av utbudet hos nätets tjänsteleverantörer. Du kan även få möjlighet till vårt kabel-tv-nät via Fiber. Hastighet upp till 1000/1000 Mbit/s.

Månadskostnaden för att vara ansluten till/och ha tjänster via fibernätet är uppdelad i två delar. Ena delen är nätavgiften som faktureras av oss, Vannas.net, för att vara aktivt ansluten till fibernätet. Den andra delen är kostnad för tjänst/tjänster till exempel internetaccess, IP-telefoni, från tjänsteleverantör.

Våra tjänsteleverantörer

Installation av fiberanslutning

Att installera fiberanslutning till en fastighet kan vara ganska omfattande och den generella policyn vi har för anslutningsavgift är att den ska vara till självkostnadspris. För att förenkla har vi dock satt ett par fasta priser där vi kan erbjuda uppkoppling (oftast inom tätort, Vännäs och Vännäsby).

Utanför tätort kan kostnad tillkomma pga. långt avstånd till närmaste anslutningspunkt.

För fastighet som inte är förberedd med slang fram till tomtgräns eller fastighet är normal väntetid 6 - 18 månader innan installationen är färdigställd, så se till att vara ute i god tid. Det betyder att avtal inkomna efter midsommar riskerar att bli gjorda först året därpå.
I kö för nyanslutning är det nu 32 st fastigheter (2024-04-29).

Beställ nyanslutning via e-tjänst eller blankett

Du privatperson eller som har enskilt företag som vill ansöka om nyanslutning av fiber för villa/radhus kan göra detta digitalt via e-tjänst eller skicka in ansökan via post till oss. E-tjänst och blanketter hittar du i länklistan nedan.

Företag och hyresfastigheter ansöker med PDF avtalet nederst på sidan.

Till adressuppgifter

Installationspriser

Nyanslutning Fiber - Villa

 • Där anslutning kan erbjudas: 12 500 kr inkl. moms.
  Om det är långt från närmasta anslutningspunkt eller utanför tätort tillkommer grävkostnad till närmsta anslutningspunkt.
 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Nätavgiften är 200 kr/månad inkl. moms, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Uppsägningstid: En kalender månad.
 • Vid beställning av Kabel-tv via Fiber i samband med Nyanslutning Fiber tillkommer 2000 kr inkl. moms (kan installeras i efterhand men då till en kostnad av 3500 kr inkl. moms). Kostnad för grundutbud: 148 kr/månad inkl. moms.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjligt (ingen månadskostnad).
 • Möjlighet att dela upp anslutningsavgiften på 10 månader räntefritt finns.
 • Vannas.net tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus och mediaomvandlare.

Nyanslutning Fiber - Enskilt företag

 • Där anslutning kan erbjudas: 10 000 kr exkl. moms.
  Om det är långt från närmasta anslutningspunkt eller utanför tätort tillkommer grävkostnad till närmsta anslutningspunkt.
 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Nätavgiften är 200:-/månad exkl. moms, avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Uppsägningstid: En kalender månad.
 • Inkoppling utan att aktivera anslutningen är möjligt (ingen månadskostnad).
 • Vannas.net tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus och mediaomvandlare.

Nyanslutning Fiber - Hyreshus/företag

 • Där anslutning kan erbjudas: 20 000 kr exkl. moms.

 • Om det är långt från närmasta anslutningspunkt eller utanför tätort tillkommer grävkostnad till närmsta anslutningspunkt.
 • Håltagning yttervägg, grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
 • Plats för teknikskåp och tillgång till eluttag i varmbonat och ventilerat utrymme tillhandahålls av fastighetsägaren.
 • Hyresgäst upprättar själv nätavtal med oss samt tjänsteavtal med tjänsteleverantör.
 • För hyresgäst: Nätavgiften är 200 kr/månad inkl. moms (företag: 200 kr/månad exkl. moms), avgift för tjänster från tjänsteleverantör tillkommer.
 • Uppsägningstid: En kalender månad.
 • Fastighetsdatanät/Koaxialnät i fastigheten bekostas av fastighetsägaren.
 • Vannas.net tillhandahåller slang, markeringsnät med söktråd, kabelskydd utsida hus, teknikskåp och nätverksswitch.

 

Grävinstruktion för fiber på tomtmark

Begär kabelanvisning på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. minst 10 dagar innan du tänkt börja gräva så att du får rätt på var det finns kablar på din tomt.

Kanalisationen ska ligga minst 30 cm ner på tomtmark men 40-60 cm kan vara att rekommendera så att den inte skadas om du gräver på tomten i framtiden.

Förläggning av kanalisation, markeringsnät med söktråd samt återfyllnad

Lägg ner kanalisationen och fyll varsamt på med minst 10 cm material utan stora stenar eller andra tunga eller vassa föremål. Tänk på att kanalisationen inte skall böjas för snävt, inte mer än runt en fotboll ungefär.

Två meter kanalisation lämnas upp mot husvägg och mot skåp/brunn. Detta färdigställs av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Var noga att täta slangändor med ändpluggar alternativt eltejp.

Därefter läggs markeringsbandet med söktråd ut mitt ovanför kanalisationen. Lämna även två meter av markeringsnätet vid husvägg och skåp/brunn. (Dras kanalisationen in i byggnad under marknivå, som t.ex. källare, skall även då lämnas två meter av markeringsnätet ovan mark mot husvägg)

Måste markeringsnätet med söktråd skarvas eller anslutas mot annan söktråd så är det väldigt viktigt att söktråden skarvas på rätt sätt. Hör av er till oss i så fall så hjälper vi till med det. Markeringsnätet med söktråd får absolut inte skarvas genom att läggas omlott eller knytas. Söktråden behövs för att hitta igen kanalisationen i framtiden.

Sedan kan resten av återfyllnaden ske.

Håltagning och kabelskydd

Ni ansvarar själva för att göra håltagningen genom väggen. Borra ett 8-10 mm hål lutande ca 45° nedåt/utåt minst 30 cm upp från golvet, se bild.

Kabelskyddet monteras av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Söktråden ska även upp i kabelskyddet och fästas i en av klammerskruvarna så att den är lätt åtkomlig.

Se förklarande bild (öppnas i en ny flik) Öppnas i nytt fönster.

Placering av fiberomvandlare

Det finns ett par saker att tänka på när det gäller placering av fiberomvandlaren:

 • ska finnas nog med utrymme
 • närhet till eluttag
 • ventilerat samt rumstempererat
 • inte närmare golvet än 20 cm
 • lätt att installera

Se förklarande bild (öppnas i en ny flik) Öppnas i nytt fönster.