Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Projektet Bredband till fler

Projektet Bredband Till Fler är avslutat och att eventuella återställningar från år 2020 sker till försommaren.

Mer om projektet

Vännäs kommun bygger ut fibernätet på landsbygden med stöd från Europeiska jordbruksfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten medfinansierar två stycken ortsammanbindande sträckor och Europeiska jordbruksfonden tillsammans med privat finasiering finasierar anslutningsnät ute i byarna. Kommunen bygger vissa anslutande sträckor med egna medel.

Detta görs för att nå den uppsatta nivån i kommunens bredbandsstategi som säger att målsättningen fram till år 2020 är att 95% av kommunens hushåll och företag ska kunna ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.

Projektet startade 2016 och pågick fram till 2020.

Klicka här för att se områden som ingår i projektet Pdf, 660.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns mer info om utbyggnadsprojektet.

2020-07-29

För närvarande har projektet uppehåll pga semestrar hos entreprenörerna, arbetet återupptas vecka 33.


2020-06-15

Årets säsong börjar vecka 25 med att fixa till de blåsstopp som finns i Holmbäck, Långsjö och Stennäs.

Start av årets projekt börjar vecka 26 troligen efter väg 546 sedan 545 med avslut efter väg 611.


2019-11-15

På grund av vinterns alltför tidiga ankomst, har detta medfört att vi inte kan blåsa klart till byarna Holmsjö, Långsjö, Högbäck samt Stennäs innan vintern.


2019-09-18

Uppdatering per område:

Väg 608 Ytterkolksele – Harrseleforsen
Grävning = klar, blåsning av fiber = klart. Installation och aktivering pågår.

Väg 609 upp till Karlsberg
Grävning = klar, blåsning av fiber = påbörjad.

Väg 607 mot Mjösjö samt Holmbäck, Långsjö och Högbäck
Grävning = klar, blåsning av fiber = Ej påbörjad pga att tryckningarna genom vägkropp ej gjorda ännu.

E12 Nilsland – Stennäs
Grävning = klar, blåsning av fiber = ej på börjat.

Berg
Grävning = påbörjad


2019-06-14

Uppdatering per område:

Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö:
Detta delprojekt närmar sig slutet, det som finns kvar är att sätta en ny brunn strax innan Nynäs då fibern visat sig vara trasig, beräknas vara klart vecka 26.
Återställningsarbetet efter grävning är inte helt klar ännu men görs löpande.

Kolksele, Mjösjö, Holmbäck, Långsjö och Högbäck
Startades för 2 veckor sedan och pågår för fullt.

Harrseleforsen, Stennäs och Berg
Byggstart beräknad till slutet av augusti.


2019-04-02

Uppdatering för området Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö:

Sträckan Södra Hjåggsjö till Mosjö beräknad byggstart i slutet av maj.
Sträcka Skavdal till Nyliden och sträckan Hjåggsjö till Mobäck slutet maj i början på juni.

Angående återställningar och grävningar in till hus, beräknas ske i slutet på maj.

Området Ytterkolksele-Innergård-Mjösjö-Holmbäck-Långsjö-Högbäck kommer att påbörjas i början av juni.

Stennäs, Berg och Harrseleforsen: Påbörjas under augusti / september.


2018-12-18

Uppdatering för området Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö:

Sträckan Södra Hjåggsjö till Mosjö kommer tyvärr inte att kunna blåsas fiber i detta år utan behöver kompletteras med mer kanalisation till sommaren 2019. Därefter kan aktivering av det området ske.


2018-12-11

Uppdatering för området Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö:

All grävning är klar och eventuellt återställnings arbete efter grävningen kommer att utföras grävsäsongen 2019.

Blåsning av kundfiber saknas för närvarande bara i Mosjö, övriga kundfibrer är färdigblåsta.

Blåsning av huvudfiber/stamfiber är gjord på sträckan Tobacka - Kallhögen samt Kallhögen - Hjåggsjö - Ockelsjö.

Stammen mot Mosjö via Södra Hjåggsjö samt Hjåggsjö - Mobäck kommer att blåsas under vecka 51.

Insvetsning av kunder med början i Tobacka påbörjas under vecka 51.
Vecka 52 sker inga aktiviteter pga Julledigheter.

Vår förhoppning är att alla ska vara anslutna innan Januari månad är slut.


2018-10-08

Uppdatering för området Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö:
Trafikverket har nu givit tillstånd för sträckan Hjåggsjö-Ockelsjö. vilket gör att vi nu har alla tillstånd för området. Mycket grävning återstår vilket gör att delar av området kan komma att göras 2019. Fiberblåsning har påbörjats där kanalisation är färdigställd.

Planering och projektering pågår för området Ytterkolksele-Innergård-Mjösjö-Holmbäck-Långsjö-Högbäck. Här kommer avtal att delas ut och dessa önskar vi lämnas åter så snart ni kan då detta påverkar projekteringen.

Stennäs, Berg och Harrseleforsen: Här kommer avtal att delas ut och dessa önskar vi lämnas åter så snart ni kan då detta påverkar projekteringen.


2018-07-02

Veckorna 29, 30 och 31 kommer det att vara semester, meddelande kan lämnas men åtgärder kommer att skjutas på i möjligaste mån tills efter semestern.

De som behöver slang och markeringsband kan ta kontakt med gräv entreprenör (MISU) som finns på området.


2018-06-28

Gräv entreprenör (MISU), har varit och på plats för att planera, grävare och övriga maskiner väntas dyka upp under vecka 28.

Trafikverket har nu givit tillstånd för att passera Trinnan-bron vilket gör att stora delar av området kan färdigställas, enda tillståndet vi nu väntar på är sträckan Hjåggsjö-Ockelsjö.


2018-04-18

Ny karta med nuvarande status och justerade tider finns här ovan.

Jag (Mikael L) som har hållit i projektet fram till och med nu ska ge mig på nya utmaningar hos en ny arbetsgivare i Umeå från och med 2 Maj. Vill tacka alla som har hjälpt till i de områden vi är klara i och de vi har startat upp.

Ny projektledare är rekryterad och finns på plats från och med 2 Juli.

Under denna övergångstid kan vi vara svåra att nå så skicka gärna e-post.

För området Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö är statusen:

Tillstånd klara med Trafikverket på sträckan Tobacka-Mosjö. Vi har ännu inte fått svar på vår ansökan på sträckan Hjåggsjö-Ockelsjö.

Fortsatt grävning påbörjas i början på Juni i Tobacka området ned mot Kallhögen. När denna sträcka är färdiggrävd planeras fiberdragning att påbörjas i det området. Grävning fortsätter ned mot Mosjö.


2017-11-29

Vi har fått ge upp grävningen nu för denna säsong i Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö området vilket betyder att vi inte gick i mål med vår senaste målsättning att hinna gräva sträckan Tobacka-Kallhögen.

Vi har hunnit få ner kanalisation i stugområdet i Ockelsjö (norra), i Skavdal och Nyliden och även i delar av Kallhögen. Så det är förberett till nästa gräv- och fiberblåsningssäsong i alla fall.

2018 kommer vi att rikta in oss på att göra klart i ovan nämnda område och planerar inte att starta upp grävning i något mer område. Arbete med projektering, tillståndsansökningar, avtalsskrivning m.m. kommer däremot att påbörjas/genomföras under 2018 inför fortsatta grävningar 2019 och framåt.

Uppdaterad tidsplan för projektet kommer att läggas ut här under vintern. Även en mer detaljerad tidsplan för Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö området.


2017-09-15

Arbetet flyter inte på som vi räknat med i år och vi har fått revidera våra planer vad vi beräknar hinna med.
Det finns ingen enskild anledning till detta utan det är många små käppar i hjulet som tillsammans är orsaken till detta.

Planen är nu att gräva från Tobacka ner till gamla skolan i Kallhögen där vi påbörjat arbetet med att upprätta en nod.
Får vi ner all kanalisation på denna sträcka innan tjälen slår till så beräknar vi även med att kunna blåsa fiber och göra installationer. Vilket skulle innebära att de som ansluts nu sent i år alternativt tidigt nästa år är byarna Tobacka, Vinbäck, Skavdal, Nyliden, Kallhögen och eventuellt även Nylandsnäs om vi hinner binda ihop noden med det som vi samförla med Vattenfall för ett par år sedan.

Samförläggningen med Vattenfall i Södra Hjåggsjö planeras att utföras som tänkt men då bara med förläggning av kanalisation och sättning av skåp. Fiber dras i detta område nästa år då vi fått ner kanalisationen från noden i Kallhögen ner till Mosjö.

I stugområdet (norra) i Ockelsjö ligger nu kanalisationen nästan klar i backen. Här blir heller ingen fiberdragning förrän vi grävt från Hjåggsjö till Ockelsjö.

På vägsträckan Hjåggsjö-Ockelsjö måste jag in med kompletteringar till Trafikverket för att få det beslutet.

Förstår att detta inte är några goda nyheter för de flesta i området men det är som det ser ut nu och vi får göra det bästa av vad som är kvar av denna grävsäsong och köra hårt igen nästa grävsäsong.


2017-03-30

Möte i Högås
Igår kväll hölls ett möte ang. kommande bredbandsutbyggnad i Högås bygdegård. Här nedan finns material som visades på mötet.


2016-01-18

Möte i Hjåggsjö
I måndagskväll hölls ett möte i Hjåggsjö bygdegård om kommande bredbandsutbyggnad i området från Tobacka ner till Mosjö. Mötet organiserades av föreningen Hjåggsjödrakarna och var välbesökt.

Kontaktpersoner i området läggs ut här efter jag och kontaktpersoner träffats igen i slutet på januari.


2016-10-19

Grävstart!

Imorgon torsdag är det grävstart.

Vi kommer att börja gräva sträckan Pengsjö-Fagernäs, sedan Bojnäs-Klintsjö, därefter Tväråbäck-Gullbäck. Fiberanslutningar ska även kunna göras på sträckan Bojnäs-Pengbacken där vi fick ner kanalisation tillsammans med Vattenfall i fjol. Hinner vi med Penglund innan det tjälar ihop så gör vi det området också i år.

Området kring Västerås kommer vi tyvärr inte att hinna med i år utan planen är att vi tar i kapp detta nästa år.

EU-loggor samt Region Västerbotten