Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Byar i kommunen

I kommunen finns ett stort antal byar av varierande storlek. Ett så kallat landsbygdsråd som verkar för en utveckling av Vännäs landsbygd finns i kommunen.

Varuhemsändning

Vännäs kommun tillhandahåller varuhemsändning för hushåll med fast boende utanför Vännäs tätort, där ingen i hushållet kan ta sig till närmaste butik.

Tjänsten varuhemsändning utförs av Blomqvists Diversehandel AB i Överboda som tar emot beställningarna, paketerar och kör ut varorna. Utkörning sker 1-2 gånger per vecka.

Verksamhetens syfte är att bidra till ett boende på landsbygden med god service. Butiken får bidrag för varuhemsändningen.

För mer information, kontakta butiken 090-350 66.

Byar med egna webbplatser

Några av byarna i kommunen har egna webbplatser. Byarna svarar själva helt för innehållet på sina sidor. Kommunen svarar enbart för länken till webbplatserna.

Brån

Bråns by ligger längs Umeälven och har Vännäsby som sin närmaste tätort.
Webbplats: bran.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjåggsjöbygden

Hjåggsjö, med 15 byar, ligger ca 8 km söder om Vännäs.
Webbplats: hjaggsjodrakarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämteböleortens bygdegårdsförening

Jämteböleortens webbplats omfattar bland andra byarna Snålltjärn, Jämteböle och Järvdal. Webbplats: jämteböle.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pengsjö

Pengsjö, byn mellan Lybäck och London, är en av kommunens större byar.
Webbplats: -

Strand och Berg

Längs med Umeälv hittar du de idylliska byarna Strand och Berg. När du kommer till Strand välkomnas du av en av Sveriges längsta björkalléer. Byarna omges av öppna landskap med betande kor och hästar. Strand och Berg är två levande byar med många aktiviteter och bybor i alla åldrar.
Webbplats: -

Stärkesmark

Stärkesmark ligger i norra delen av kommunen, invid Stärkesmarkssjön mellan Vindelälven och Umeälven. Byn är omgiven av ett kuperat landskap med bergstoppar upp till 272 meter över havet. Bebyggelsen är uppdelad på två delar, Östra och Västra Stärkesmark på varsin sida om sjön.
Webbplats: starkesmark.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tväråbäck

Tväråbäck är centrum för 20-talet byar i nordvästra delen av kommun.
Webbplats: tvarabacksbygden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vännfors

Vännfors är en by i Vännäs kommun, belägen ca 15 km från tätorten vid nedre delen av Vindelälven. Vännfors är uppdelat i två delar, Vännfors och Västra Vännfors som ligger på var sin sida om älven.
Webbplats: vannfors.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.