Bygga hus, så går det till

Det finns flera saker att tänka på när du ska bygga hus. Här kommer några steg som en hjälp på vägen.

Fem steg till drömhuset

  1. Välj tomt!
  2. Se vad du får bygga: Alla tomter inom tätorten regleras av detaljplaner som anger vad du får bygga, hur stort, hur högt, antal våningar, hur nära gatan med mera.
  3. Ansök om bygglov: För att handläggningen av din ansökan om lov ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din ansökan innehåller rätt information från början och är komplett.
  4. Skriv avtal med kommunen: När du har ett beviljat bygglov kan du köpa marken. Efter beviljat bygglov tar vi fram ett kontraktsförslag och kontaktar dig. När vi båda är överens träffas vi för att signera avtalet. I avtalet skrivs det in att byggnadsarbetet ska påbörjas inom två år från köpet. Därefter hjälper vi dig att ansöka om lagfart som gör att du juridiskt sett blir ägare till fastigheten.
  5. Teckna övriga avtal: Vatten/avlopp, Bredband, Elavtal

Byggbonus för energismarta hus

Nu kan du som bygger nytt, energismart småhus i Vännäs kommun få en byggbonus om 40 000 kronor.

Läs mer om byggbonusen

(Beslut i Kommunfullmäktige 2019-04-08).

För att kunna ta del av byggbonusen krävs det att du:

  • Ansökt om bygglov för nybyggt småhus fr.o.m 2019-07-01
  • Kan påvisa i en energideklaration att energianvändningen ligger minst 50 % lägre jämfört med BBR:s krav (Boverkets byggregler) vid tidpunkten för beviljat lov.
  • Energideklarationen ska tas fram av en certifierad energiexpert senast två år efter det att huset tagits i bruk

Innan utbetalning av byggbonus sker ska du skicka in en ansökan till kommunens Samhällsbyggnadschef.