Bygglovsbefriade åtgärder, undantag

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering.

Åtgärder och villkor

Skyddad uteplats

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 kvm. Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Friggebod och komplementsbyggnad

Du behöver inte söka bygglov eller anmäla bygge av en friggebod. Du får uppföra en eller flera friggebodar men den totala arean får inte överskrida 15 kvm, byggnadsarea.

Komplementbyggnader

Du får uppföra en eller flera komplementbyggnader, sk Attefallsbyggnad med en total area av 30 kvm byggnadsarea. Komplementsbyggnaden kallas för Attefallsbyggnad och den behöver du anmäla till kommunen.

Det kan även finnas möjligthet att uppföra komplementbyggnader större än 30 kvm utanför detaljplanerat område, utan bygglov och utan anmälan beroende på din fastighets förutsättningar. Kontakta plan- och miljönämnden, plan.miljonamnden@vannas.se för mer information.

Åtgärder som kräver anmälan

Vissa byggnationer, som inte kräver bygglov kan ändå kräva en bygganmälan, så som attefallsåtgärder, installation av eldstad mfl. Läs mer om dem via länkarna nedan.