Bygglovsbefriade åtgärder, undantag

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering.

Åtgärder och villkor

Skyddad uteplats

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 kvm. Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Friggebod och komplementsbyggnad

Du behöver inte söka bygglov eller anmäla bygge av en friggebod. Friggebodens storlek får inte överskrida 15 kvm.

Du får bygga både en friggebod på 15 kvm och en större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 30 kvm. Komplementsbyggnaden kallas för Attefallsbyggnad och den behöver du anmäla till kommunen.

Åtgärder som kräver anmälan

Vissa byggnationer, som inte kräver bygglov kan ändå kräva en bygganmälan, så som attefallsåtgärder, installation av eldstad mfl. Läs mer om dem via länkarna nedan.