Eldstad, kamin eller bränslepanna

För installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna krävs alltid en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Skicka in anmälan via e-tjänst

Vi har möjlighet att ta emot din anmälan via e-tjänst. Här kan du även bifoga de handlingar som krävs för anmälan. Klicka på tjänsten i listan nederst på sidan så kommer du direkt till anmälan.

Du kan även skicka in anmälan via post till:
Vännäs Kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs

Observera att du då måste fylla i en anmälningsblankett på papper. Pappersblankett finns att få hos Miljö- och byggavdelningen.

Handlingar som krävs för anmälan

 • Teknisk dokumentation som beskriver vilken eldstad som är avsedd att installeras och som visar att denna är miljögodkänd.
 • En planritning som visar var i byggnaden installationen ska ske.
 • Om fasaden påverkas, som till exempel av utanpåliggande rökkanal eller ny skorsten, krävs fasadritningar.
 • Om det finns flera byggnader på fastigheten krävs en situationsplan som visar vilken byggnad som berörs av installationen.
 • Kontrollplan.

Efter inskickad anmälan

Under handläggningen av ditt ärende tittar vi på följande:

 • Om kaminen är miljögodkänd
 • Att denna inte placeras inom kommunens förbudsområde för vedeldning
 • Om det finns några direkta tekniska hinder med placeringen och om gällande myndighetskrav uppfylls

Först efter vi har godkänt anmälan kan installationen påbörjas.

Observera att en skorstensfejare alltid skall besikta installationen före denna tas i bruk!

Vad kostar det?

En granskningsavgift tas ut i samband med anmälan. Fakturan skickas ut efter att du fått ditt beslut.

2021 är granskningsavgiften 4 410 kr. Avgiften förändras årligen.

Tips och råd för en lyckad installation

 • Ta tidigt kontakt med skorstensfejaren för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar
 • Skorstenen bör mynna över nock och vara minst 1 meter över taktäckningen
 • Tänk på att kaminer och skorstenar är tunga. Försäkra dig om att bjälklaget kommer att hålla
 • Att elda kräver mycket syre och rumsluften påverkas. Se till att rummet har god ventilation

Fler tips om brandsäkerhet och eldning finns på svenska brandskyddsföreningens webbplats.