Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Eldstad, kamin eller bränslepanna

För installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna krävs alltid en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Skicka in anmälan via e-tjänst

Vi har möjlighet att ta emot din anmälan via e-tjänst. Här kan du även bifoga de handlingar som krävs för anmälan. Klicka på tjänsten i listan nederst på sidan så kommer du direkt till anmälan.

Handlingar som krävs för anmälan

 • Teknisk dokumentation som beskriver vilken eldstad som är avsedd att installeras och som visar att denna är miljögodkänd.
 • En planritning som visar var i byggnaden installationen ska ske.
 • Om fasaden påverkas, som till exempel av utanpåliggande rökkanal eller ny skorsten, krävs fasadritningar.
 • Om det finns flera byggnader på fastigheten krävs en situationsplan som visar vilken byggnad som berörs av installationen.
 • Kontrollplan.
 • I de fall att bärande konstruktion påverkas kan en konstruktionsritning krävas.

Kontrollplan och mall

Alla ärenden kräver en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen. Det är den sökande (byggherre) som ska upprätta ett förslag till kontrollplan och lämna in till kommunen som då fastställer kontrollplanen. Det kan innebära att kontrollplanen behöver revideras innan den kan godtas av kommunen.

När en kontrollplan blivit fastslagen i ett beslut om startbesked ska den användas för kontroll av åtgärden under byggtiden och när åtgärden är färdigställd ska en ifylld och signerad kontrollplan, med tillhörande dokumentation, lämnas in till kommunen för att få ett slutbesked. Slutbesked krävs innan åtgärden får tas i bruk.

Nedan finns ett exempel på hur en kontrollplan kan vara utformad. Observera att det enbart är de punkter som är relevanta för ditt objekt som ska finnas med när du skickar in den till kommunen. Det kan med andra ord tillkomma fler punkter än de i nedan exempelmall.

Ladda hem en wordfil med exempel på en kontrollplan här Word, 26.2 kB.

Efter inskickad anmälan

Under handläggningen av ditt ärende tittar vi på följande:

 • Om kaminen är miljögodkänd
 • Att denna inte placeras inom kommunens förbudsområde för vedeldning
 • Om det finns några direkta tekniska hinder med placeringen och om gällande myndighetskrav uppfylls

Först efter vi har godkänt anmälan kan installationen påbörjas.

Observera att en skorstensfejare alltid skall besikta installationen före denna tas i bruk!

Vad kostar det?

En granskningsavgift tas ut i samband med anmälan. Fakturan skickas ut efter att du fått ditt beslut.

2022 är granskningsavgiften 4 518 kr. Avgiften förändras årligen.

Tips och råd för en lyckad installation

 • Ta tidigt kontakt med skorstensfejaren för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar
 • Skorstenen bör mynna över nock och vara minst 1 meter över taktäckningen
 • Tänk på att kaminer och skorstenar är tunga. Försäkra dig om att bjälklaget kommer att hålla
 • Att elda kräver mycket syre och rumsluften påverkas. Se till att rummet har god ventilation

Fler tips om brandsäkerhet och eldning finns på svenska brandskyddsföreningens webbplats.