Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Uppgifter till lägenhetsregistret

Fastighetsägare ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter det att förändring har skett.

Kommunen ska för varje bostadslägenhet löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter om:

  • lägenhetsnummer
  • antal rum
  • kökstyp
  • bostadsarea
  • lägenhetskategori

Fastighetsägaren ska lämna förslag till lägenhetsnummer om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress.

Kommunen ska fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet och omgående underrätta fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet. Inom tre månader ska lägenhetsnumren anslås på väl synlig plats i byggnaden.