Blomlådor som farthinder

Till och med den 1 maj tar kommunen emot ansökningar för att få sätta ut blomlådor som farthinder. Ange kontaktpersoner från olika fastigheter på gatan så att ni kan dela ansvaret för blomlådorna.

Senast den 1 juni får du/ni besked om eventuellt godkännande samt anvisning för placering.

Ansök via E-tjänst eller blankett

I vår portal för E-tjänster/självservice kan du ansöka om tillstånd för blomlådor via E-tjänst eller hämta blanketten som PDF-fil. Gå direkt via länken nedan.

Efter godkänd ansökan

Efter godkänd ansökan ska lådorna byggas enligt de anvisningar som följer med godkännandet. Blomlådorna ställer ni sedan ut i samråd med gatuavdelningen, som gör markeringar för placeringen. Blomlådorna kan ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad.

Tänk på att:

 • skicka ansökan i god tid.
 • ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget.
 • blomlådorna inte får placeras närmare än 15 m till korsning.
 • avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter.
 • gatan måste ha utfarter från bostäder.
 • boende i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till uppställningen.
 • sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning.
 • blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera.
 • blomlådorna ska vara planterade med jord.
 • du behöver tillstånd för flera blomlådor om risk finns att fordon kör utanför blomlådorna.
 • blomlådorna ska plockas bort senast v 41.
  blomlådor kan bara beviljas på kommunens egna gator inom tätbebyggt område.
 • blomlådor beviljas ej på 30-sträcka.

OBS!
Tänk på att blomlådor kan inge en falsk trygghet. Blomlådor är inte till för att vägen ska vara en lekplats.