Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Parkering och övervakning

Coronavirus

Parkeringstillstånd

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt hitta information om hur du ansöker om detta.

Digital frukost

Plogning och snöröjning

Läs mer om hur plogningen och snöröjningen går till, samt hur ansvaret är uppdelat mellan kommun och Trafikverket.

Felanmälan

Kontakta oss om du vill göra en felanmälan för gator och vägar.