Parkering och övervakning

I Vännäs kommun finns flera typer av parkeringar. Vissa parkeringar ägs av privata aktörer och vissa underhåller kommunen. Längs vägarna i kommunens centralorter gäller datumparkering med övervakning. Längs vissa gator (endast i Vännäs centrum) gäller även tidsbegränsad parkering.

Parkering längs gator

Datumparkering

Under våren 2020 införde kommunen datumparkering längs gatorna i hela Vännäs och Vännäsby mellan kl. 00.00 och 10.00.

Syftet med datumparkering är att hålla delar av gatan fri under natten och underlätta för dem som ska snöröja och sanda gatorna. Det innebär också ökad framkomlighet för räddningstjänsten.

Kom ihåg att de nya reglerna även gäller för tunga fordon.

Vad är datumparkering?

Vid datumparkering är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sidan av gatan med udda husnummer är det förbjudet att parkera på dagar med udda datum.

Exempel, om du ska parkera över natten:

Datumparkering gäller från kl. 00.00 – 10.00 och du ska parkera på gatan den 1 mars och stå över natten.

Om du parkerar på kvällen den 1 mars ska du parkera på den sida av gatan som har udda husnummer om du ska parkera över natten.

När datumparkeringen sedan börjar gälla kl. 00.01 den 2 mars är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Exempel, om du ska parkera och avsluta din parkering under samma dag:

Vi säger att det är 4 juli och du ska parkera på i ett område med datumparkering på gatan. Du tänker parkera en stund på dagen men lämna parkeringen samma dag.

Datumparkeringsskylten är en förbudsskylt och berättar vad du inte får göra. 4 juli är ett jämnt datum. Då får du inte parkera på den sida av vägen som har jämna husnummer.

Tidsbegränsad parkering och P-skiva

I de centrala delarna av Vännäs centrum, på vissa gator, gäller så kallad tidsbegränsad parkering (2 timmar).

OBS! Du behöver inte använda en P-skiva från Vännäs kommun, det går lika bra med en annan skiva. Huvudsaken att den går att ställa in rätt tid med.

Vad är P-skiva?

P-skiva är en skiva där du kan ställa in klockslaget då du parkerar på gatan. Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva på anvisad plats enligt skyltningen.

Var gäller P-skivan?

Hämta P-skiva

Nu kan du hämta P-skiva på:

 • Ica Vännäs
 • COOP Vännäs och Vännäsby
 • Poppins
 • Mode Mix
 • I Medborgarhusets reception under öppettiderna

Regler och bestämmelser för P-skivan

 • Ange fordonets ankomsttid vid pilen. Avrunda till närmast följande hel eller halv timme.
 • P-skivans inställning för fordonets ankomsstid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • Placera P-skivan innanför vindrutan. Det ska vara lätt att läsa P-skivan från utsidan av bilen. Du får endast använda en P-skiva vid varje tillfälle.

Exempel:

Om du parkerar inom tidsbgränsningen (till exempel om du parkerar kl. 07.30 och tidsbegränsningen gäller från kl. 07.00) så sätt visaren på 07.30. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar (till exempel kl. 06.00) så ställer du tiden på tidsbegränsningens början (kl. 07.00 i exemplet).

Om jag glömt P-skivan

Om du har glömt P-skiva går det bra att skriva din ankomsttid på en lapp och sätta den i bilens framruta.

Parkering vid fastigheter/lokaler

Vid kommunala- och vissa privata fastigheter gäller parkeringsövervakning av Securitas och Umevakt. Vid dessa fastigheter är det skyltat om parkeringsövervakning.

Du som är anställd i Vännäs kommun hittar mer information på intranätet om vad som gäller för parkering och avgifter.

Pendlarparkering

Vid Medborgarhuset, Vännäs Resecentrum och Vännäsby station finns ett antal pendlarparkeringar för dig som åker kollektivt men behöver parkeringsplats. Parkeringarna hanteras av Parkster.

Registrera ditt fordon för betalning i app eller via hemsidan

För att parkera din bil och hantera dina betalningar smidigt kan du registrera den hos Parkster. Du kan göra detta via Parkster-appen eller via hemsidan. Du kan registrera flera bilar för din användare.

Att registrera dig via hemsidan eller appen är det enklaste sättet att hantera dina parkeringar, speciellt för dig som vill parkera månadsvis.

Manual: Ladda hem PDF-manualen Skapa konto på hemsidan Pdf, 3.7 MB.

Betala parkeringen via SMS

Du kan även välja att betala engångsparkeringar via SMS.

Manual: Ladda hem PDF-maualen Registrering via SMS Pdf, 1.9 MB.

ZON-koder

Du kan behöva knappa in en zonkod vid registrering av din parkering.

 • Du som ska parkera på en vanlig pendlarparkering med motorvärmarplats kommer att stå på ZON 3 och använder ZON-kod 90197
 • Du som ska parkera El-bil på en pendlarparkering med laddstolpe kommer att stå på ZON 4 och använder ZON-kod 90198

Vad kostar det?

Avgifterna för pendlarparkeringarna är:

 • 250 kr per månad eller 25 kr per dygn, för parkering med motorvärmarstolpe.
 • 350 kr per månad eller 35 kr per dygn, för parkering med el-laddstolpe för elbil.

OBS! Med dygn menas inom 24 timmar.

Kundtjänst och FAQ från Parkster


Övervakning

Kommunen har anlitat Securitas att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och som då även ansvarar för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser. Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Taxa för felparkering

För att få samstämmighet mellan taxan för felparkering och överträdelsens omfattning så har även taxan för felparkering genomgått en översyn. Vid införandet av parkeringsövervakning kommer även fordonsflyttar att bli aktuella vid felaktigt långtidsparkerade fordon.


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på sidan som är länkad nedan.