Hygienlokaler

Verksamheter med hygienisk behandling kan till exempel vara akupunktur, tatuering, fotvård, massage och hårvård.

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till plan- och miljönämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är t ex akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, d v s verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som t ex massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till plan- och miljönämnden. Trots detta så utövar nämnden tillsyn över verksamheten.

Anmälan

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, startar eller ändras krävs att du i god tid (senast sex veckor innan) lämnat in en fullständig anmälan till plan- och miljönämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa.

Egenkontroll

Den som driver en hygienisk verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, är skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.