Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Miljö, hälsoskydd och naturvård

Digital frukost

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos plan- och miljönämnden. Läs mer här.

Tillstånd, regler och tillsyn

Här hittar du information om tillstånd, regler och tillsyn för olika typer av näringsverksamheter.

Coronavirus

Avgifter för tillsyn

Här hittar du avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och för livsmedelstillsyn.