Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Buller, luftkvalitet och hälsa

Digital frukost

Hygienlokaler

Verksamheter med hygienisk behandling, med risk för någon form av smitta, måste anmälas till Plan- och miljönämnden.

Inomhusmiljö

Bostäder samt lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade/användas på ett sådant sätt att de inte utgör hälsorisk.

Coronavirus

Avgifter för tillsyn

Här hittar du avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och för livsmedelstillsyn.