Rökfria miljöer

Rökning och även passiv rökning är ett folkhälsoproblem. Därför finns det restriktioner, dvs regler för var du inte får röka. Där det helt enkelt är förbjudet att röka. Den nya tobakslagen, från 1 juli 2019, syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser.

Platser där det är förbjudet att röka kallas för rökfria miljöer. Det är tobakslagen som definierar vad som ska vara rökfri miljö och det rör sej om vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler såsom:

  • Förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgård, skol- och förskolgårdar
  • Lekplatser
  • Sjukhus, hälsocentraler, tandläkarmottagningar, vårdboenden, särskilt boende och gruppboende
  • Kollektivtrafik inklusive perronger, hållplatskurer och vänthallar
  • Restauranger, caféer och andra serveringsställen
  • Uteserveringar
  • Lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning, t.ex. möteslokaler, biografer, teater, konsert- och sportanläggningar, marknader och mässor
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom postkontor, butiker, banklokaler, systembolag frisersalonger m.m.
  • Entréer till alla rökfria miljöer

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Regler om skyltning

Den som driver en verksamhet där det är rökförbud ska se till att rökförbudet efterlevs. Alla rökfria miljöer (både nya och gamla) måste skyltas, så att det tydligt framgår att det är förbjudet att röka.

Askkoppar

Det får inte finnas några askkoppar inom de rökfria områdena eller i närheten av entréer till rökfria områden. Besökare ska kunna ta sig in till rökfria miljöer utan att utsättas för rök.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggavdelningen via tel. 0935-140 00 eller via e-post.

Skicka e-post till oss