Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Djurhållning

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamhet omfattar bl a djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter.

Mer information om djur och djurhållning kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats och på Jordbruksverkets webbplats.

Djurhållning inom tätbebyggt område

Enligt lokala föreskrifter krävs tillstånd av plan- och miljönämnden för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  • orm,

...inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du får ha upp till 4 höns inom tätbebyggt område utan att söka tillstånd. Har du fler än så behöver du söka tillstånd.

Ansökningsblanketter för att hålla fjäderfä eller orm hittar du i listan nedan.

Tillstånd hos Länsstyrelsen

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

En förprövning av djurstallar måste göras hos länsstyrelsen vid ny-, om- eller tillbyggnad av stall med mer än fyra djurenheter när det gäller hästar eller mer än nio djurenheter för övriga djurslag.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller djurskydd. Läs mer om djurhållning på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.