Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fiskmåsar och kajor

Miljökontoret får ibland samtal från människor som störs av kajor och fiskmåsar som låter och smutsar ner.

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Kajor och fiskmåsar orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det finns inga planer på "bekämpning", utan man får acceptera att kajan och fiskmåsen finns i staden. Eftersom de är allätare är det viktigt att hålla rent och inte lämna matrester tillgängliga. Som enskild fastighetsägare kan man försöka skrämma fåglarna bort från fastigheten med hjälp av ögonattrapper, skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor, rovfågelssilhuetter, uggleattrapper m.m., men ofta vänjer sig fåglarna efter en tid.

Förebyggande åtgärder

I de flesta fall är det vårt eget fel att det blir problem. Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning innebär goda möjligheterna för att det blir många fiskmåsar i staden. Undvik att mata fåglar i anslutning till fastigheten. Var noggrann med avfallshanteringen, knyt igen soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna.

Det går att få ned populationen av häckande kajor och fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, t.ex. genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon.

Problemet med anfallande fiskmåsar är kortvarigt och något man får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om man undviker att gå nära ungar och håller sig nära träd och väggar klarar man sig i regel undan. I svåra fall på begränsade ytor kan man enkelt skydda sig genom att bära paraply. Att skjuta störtdykande individer innebär lidande för de hjälplösa ungarna som lämnas kvar.