Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kontroll av livsmedel

Livsmedelskontrollen är obligatorisk och styrs av EU-lagstiftning. Den är till för att ni, konsumenterna, ska få säker mat och rätt information om maten.

Miljö- och byggavdelningen utför lokala kontroller av livsmedelshanteringen på till exempel restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och dricksvattenproducenter. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Livsmedelskontrollen i Vännäs

I Vännäs finns ungefär 100 objekt som miljö- och byggavdelningen utför kontroll på. Butiker, restauranger, pizzerior, caféer, skolkök, drickvattenproducenter och tillverkare får regelbundet kontroll.

Under 2022 utförde avdelningen ca 70 st planerade livsmedelskontroller. Kontrollerna skedde oftast oanmälda men vid vissa omständigheter bokades de i förväg med verksamhetsutövaren.

På de verksamheter där livsmedelsinspektörerna bedömt att det funnits utrymme för förbättring har de lämnat avvikelser. Under 2022 lämnades avvikelser på 42 av de 70 kontroller som utfördes. De vanligaste avvikelserna var felanvändning av förpackningsmaterial samt bristande rutiner för rengöring och temperaturkontroller.

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll livsmedelsverksamheterna ska få.

Vilken skillnad blir det för företagarna?

  • Årsavgiften för livsmedelskontrollen tas bort och ersätts med debitering efter utförd kontroll.
  • Den årliga kontrolltiden ersätts med en fastställd kontrollfrekvens, det vill säga hur många kontrolltillfällen som kommer genomföras under en femårsperiod.
  • Vid god efterlevnad av lagstiftningen eller innehav av certifikat för en tredjepartsstandard kan kontrollfrekvensen sänkas.

Under hösten 2023 kommer Miljö- och byggavdelningen skicka ut informationsbrev när det är dags att riskklassa er verksamhet inför år 2024. Ni kommer då få lämna uppgifter om er livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst. Ni behöver en e-legitimation för att logga in i tjänsten och när ni lämnat uppgifterna får ni en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren. Plan- och miljönämnden tar sedan ett beslut om fastställande av riskklass och kontrollfrekvens som börjar gälla från och med år 2024.

Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.