Kontroll av livsmedel

Livsmedelskontrollen är obligatorisk och styrs av EU-lagstiftning. Den är till för att ni, konsumenterna, ska få säker mat och rätt information om maten.

Miljö- och byggavdelningen utför lokala kontroller av livsmedelshanteringen på till exempel restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och dricksvattenproducenter. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Livsmedelskontrollen i Vännäs

I Vännäs finns ungefär 100 objekt som miljö- och byggavdelningen utför kontroll på. Butiker, restauranger, pizzerior, caféer, skolkök, drickvattenproducenter och tillverkare får regelbundet kontroll.

Under 2021 utförde avdelningen ca 80 st livsmedelskontroller. De flesta kontrollerna skedde på plats i köken men på grund av rådande läge har miljö- och byggavdelningen även granskat dokument som verksamheterna skickat in, till exempel märkning på förpackade livsmedel eller verksamheternas rutiner vid livsmedelshantering.

På de verksamheter där livsmedelsinspektörerna bedömt att det funnits utrymme för förbättring har de lämnat avvikelser. Under 2020 lämnades 12 avvikelser, det har dock inte rört sig om allvarliga avvikelser och verksamheterna har fått tid på sig att åtgärda dem, vilket de även gjort. Det har till exempel rört sig om slitna arbetsytor eller fel utformad märkning på förpackat livsmedel.

Livsmedelsföretagarens skyldighet

För att starta ny verksamhet eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat av plan- och miljönämnden eller godkänt av livsmedelsverket.

Det företag eller den organisation som till exempel producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att reglerna i livsmedelslagstiftningen följs.

Läs mer via länken nedan om att starta livsmedelsföretag.