Anmäl om du blivit matförgiftad

Om du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik, och misstänker att det är maten som orsakat sjukdomen ska du kontakta miljö- och byggavdelningen.

Livsmedelsinspektören gör då en bedömning av fallet. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras.

Så här gör du en anmälan om matförgiftning

Du kan göra din anmälan per telefon eller via ett meddelande genom att klicka på namnet nedan. Tänk på att vi behöver veta restaurangens eller butikens namn och adress, vilken mat som du och eventuellt sällskap åt samt när ni åt (datum och klockslag). Vi behöver också veta hur många som insjuknat och vilken tid det skedde.

Glöm inte att ange telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem. Du får vara anonym men chansen att vi ska kunna utreda minskar då eftersom vi inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Ersättning för lidande och förlorad inkomst

Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär i första hand ersättning direkt av företaget. Om ni inte kommer överens kan du stämma företaget i tingsrätten eller vända dig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang.

Produktansvarslagen gäller oavsett om företaget har en försäkring eller ej.
Det är inte miljö- och hälsoskyddsavdelningen som hjälper dig att få ersättning, Miljö- och hälsoskyddsavdelningens utredning syftar endast till att undvika att fler drabbas.

Mer information

Fakta och goda råd om matförgiftningar finns på livsmedelsverkets webbplats