Miljögifter i fisk

Miljögifter som cesium och kvicksilver kan finnas i fisk från våra sjöar.

Cesium och kvicksilver i fisk

Efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl 1986 innehåller fisken radioaktivt cesium. Fisk som innehåller mellan 1000 och 5000 Bq/kg bör man inte äta oftare än en till några gånger per månad. Mer information om cesium i livsmedel och gränsvärden finns hos Livsmedelsverket.

Fisk i sjöar kan innehålla kvicksilver. På grund av försurningen frigörs mer kvicksilver än förut från marken till sjöar där det anrikas i näringskedjan. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 milligram per kilo. Gränsvärde för övriga livsmedel och mer information om kvicksilver i maten finns hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket rekommenderar att man bör äta insjöfisk högst en gång i veckan. Gravida kvinnor bör helt avstå från att äta insjöfisk.