Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kemikalier och märkning

Kemikalier finns i praktiskt taget alla varor – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier är farliga för hälsa och miljö. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Märkning

Från den 1 juni 2017 får inte längre produkter med de gamla farosymbolerna säljas.

Leksaker

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för hälsan och miljön och vissa är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Konsumenter har rätt att veta

Kunder har rätt att fråga om varor innehåller farliga ämnen och ska få kostnadsfritt svar av butiken inom 45 dagar. Om butiken inte vet om varan innehåller något farligt ämne är den skyldig att ställa frågan till leverantören.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör tillsyn hos företagare i Vännäs kommun som hanterar kemiska produkter. Projektinriktad tillsyn görs även inom vissa områden som till exempel metaller i smycken, märkning av hårvårdsprodukter, giftfri miljö i förskolor m.m.

Mer information om kemikalier finns på Kemikalieinspektionens hemsida.