Täktverksamhet

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med t e x anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.

Tillstånd

Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd för täktverksamhet sen utförs tillsynen av miljö- och byggavdelningen. Tillsynen innebär att man på olika sätt kontrollerar att tillstånd, villkor, lagar och föreskrifter efterlevs.