Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag är viktiga för olika växt- och djurarter – den biologiska mångfalden. Även vi människor har nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, och vi utvinner dricksvatten och vattenkraft.

Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga nära stranden eller reglera vattenflödet för kraftverkens behov.

Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga nära stranden eller reglera vattenflödet för kraftverkens behov. I Västerbotten har vi många vattenmiljöer, allt från små rännilar som inte är vattenförande hela året till stora älvar som Vindelälven och Umeälven. I länet finns dessutom nästan 17 000 sjöar som är större än 1 hektar.

Vindelälven och Umeälven rinner båda genom Vännäs kommun. Dessutom finns en del andra större vattendrag som Pengån, Trinnan och Tvärån. I kommunen finns över 50 sjöar med en areal på 1 ha eller mer. De största sjöarna är Pengsjön, Ockelsjön, Hjåggsjön och Brånsjön.

En del av sjöarna och vattendragen inom Vännäs kommun har undersökts beträffande försurning sedan början av 1980-talet. Provtagningen har utförts av miljö- och byggavdelningen. Dessutom har näringsstatusen undersökts i vissa sjöar vid några tillfällen.

Kommunen har, genom miljö- och byggavdelningen, drivit två kalkningsprojekt sedan mitten av 1990-talet. projektet Pengsjön och projektet Ockelsjön/Hjåggsjön. Förutom Pengsjön ingår i projektet "Pengsjön" Holmbäckssjön, Stor-Andtjärnen och Skidträsket.