Aktuella byggprojekt

Vill du bygga i Vännäs kommun? Vännäs växer och utvecklas. Här finns även möjlighet för dig som privatperson eller för ditt företag att bygga på redan planlagda markområden.

Planlagda markområden för småhus och flerbostadshus

Här nedan hittar du ritningar för planlagda områden.

Kvarteret Dragspelet och klarinetten (småhus/radhus)

Kvarteret Rubinen och Smaragden m.fl. (småhus)

  • Ritning saknas

Kvarteret tränaren (flerbostadshus)

  • Ritning saknas

Kvarteret Smeden - framtida bostadsområde (flerbostadshus)

Kvarteret Aldebaran (flerbostadshus)

Framtida bostadsområde mellan Fällforsvägen och järnvägen (flerbostashus och småhus)

  • Ritning saknas

Kvarteret Kvarnstenen i Vännäsby (småhus)

Kvarteret Olofsborg och Gemeni i Vännäsby (småhus samt flerbostadshus/radhus)

Kvarteret Fabriken i Vännäsby (framtida bostadsområde 2021, småhus och förskola)

Kvarteret Spiken i Vännäsby (flerbostadshus)

Området Villastigen i Vännäsby (framtida bostadsområde)

Nyligen genomförda byggnationer

  • Kvarteret Statsrådet (flerbostadshus) i Vännäs centrum
  • Kvarteret Pensionären (flerbostadshus)
  • Kvarteret Tränaren (flerbostadshus med kooperativt boende) på Älvdala
  • Vid Festplatsen i Vännäsby (flerbostadshus)
  • Kvarteret Kvarnen (radhus) i Vännäsby
  • Kvarteret Gemeni och Rådjuret (villatomter) i Vännäsby