Umeåprojektet Västra länken

Trafikverket bygger den sista delen på en ringled runt Umeå. Den sista delen kallas Västra länken (E12) och påverkar trafiken från bland annat Vännäs kommun in till Umeå.

Omledning av trafiken under ett år

Från och med 11 maj 2020 leds trafiken från befintlig E12 in genom Klockarbäcksområdet, via Stackvägen och Lagervägen, och åter tillbaka till E12 på en ramp i höjd med korsningen vid Umedalen.

Den tillfälliga omledningen av E12 kommer att bestå under ett år, detta för att möjliggöra byggandet av Västra länken, entreprenad 8.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.