Aktuella bostadsprojekt

Vill du bygga i Vännäs kommun? Vännäs växer och utvecklas. Här finns möjlighet både för dig som företagare som privatperson att bygga på planlagda markområden.

Markområden för småhus och flerbostadshus

Här nedan hittar du ritningar för planlagda och kommande områden.

Kvarteret Dragspelet och Klarinetten (småhus/radhus)

Kvarteret Rubinen och Smaragden m.fl. (småhus)

 • Ritning saknas

Kvarteret Tränaren (flerbostadshus)

 • Ritning saknas

Kvarteret Smeden - framtida bostadsområde (flerbostadshus)

Kvarteret Aldebaran (flerbostadshus)

Framtida bostadsområde mellan Fällforsvägen och järnvägen (flerbostashus och småhus)

 • Ritning saknas

Kvarteret Kvarnstenen i Vännäsby (småhus)

Kvarteret Olofsborg och Gemini i Vännäsby (småhus samt flerbostadshus/radhus)

Kvarteret Fabriken i Vännäsby (småhus och förskola)

 • Ritning saknas, nyligen antagen detaljplan finns hos miljö- och byggavdelningen

Kvarteret Spiken i Vännäsby (flerbostadshus)

Området Villastigen i Vännäsby (framtida bostadsområde)

 • Ritning saknas

Nyligen genomförda byggnationer

 • Kvarteret Statsrådet (flerbostadshus) i Vännäs centrum
 • Kvarteret Pensionären (flerbostadshus)
 • Kvarteret Tränaren (flerbostadshus med kooperativt boende) på Älvdala
 • Vid Festplatsen i Vännäsby (flerbostadshus)
 • Kvarteret Kvarnen (radhus) i Vännäsby
 • Kvarteret Gemini, Mjölnaren och Rådjuret (villatomter) i Vännäsby