Centrumparken

Nytt torg och gröna ytor

Infrastrukturavdelningen är i full gång med att planera för det fortsatta arbetet med ombyggnationerna i Vännäs centrum. Som en fortsättning på projektet "Gröna stråket" kommer parken i centrum att byggas om och ge plats för torg- och lekytor.

Ej exakt ritning

Under informationen om projektet Grön cykel- och gångväg, eller "Gröna stråket", finns en första ritning över hela området. Eftersom ritningen togs fram under ett tidigare projekt visar den dock inte exakt hur området kommer att se ut när det är helt klart.

Till informationen

Aktiviteter

Ny information publicerar vi överst i listan.

2022-10-27 Markförberedelser i och intill centrumparken

Just nu förbereder infrastrukturavdelningen inför byggnationer som kommer starta under våren 2023. Avdelningen kommer att mäta och beställa markbeläggning, stenar för området under november/december 2022.

Grävmaskin

2022-10-24 Flytt av infarten till Coop

Nu har infrastrukturavdelningen på Vännäs kommun börjat med arbetet att flytta infarten till COOP-parkeringen i Vännäs centrum.

I samband med att den nya infarten öppnar så kommer infrastrukturavdelningen även att stänga den gamla infarten. Asfaltering och kantstensläggning kommer att ske till våren 2023.

Återvinningen

2022-10-17 Återvinningsstationen vid Coop/loket flyttar tillfälligt till Torpgatan 4

Flytten av återvinningsstationen (ÅVS) är en del i arbetet med att knyta ihop cykelvägen ”Gröna stråket” med Vännäs centrum och kommande torg. Byggnationer ska även ske vid byggnaden Perrongen som nu ligger intill återvinningsstationen.