Umeåprojektet, Västra länken

Trafikverket bygger den sista delen på en ringled runt Umeå. Den sista delen kallas Västra länken (E12).