Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Bestämmelser för VA-ledningar

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och Vännäs kommun.

Läs kommunens ABVA nedan.