Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Dricksvatten och bakterier

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att det är av god kvalitet.

Dricksvattnets kvalitet beror dels på råvattnets kvalitet och dels på hur vattnet transporteras fram till kranen, det vill säga vilken konstruktion ledningsnät och reservoarer har och i vilket skick dessa konstruktioner är.

Råvattnet kan vara ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Koka dricksvatten

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning.

Mer om detta samt kokningsrekommendationer finns att läsa på livsmedelsverkets hemsida.