Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansök om eget avlopp

För att få installera ett eget avlopp till vattentoalett, eller "enskild avloppsanläggning", måste du först ha fått tillstånd för detta enligt de bestämmelser som finns i Miljöbalken.

Skicka in ditt ärende till Miljö- och byggavdelningen i god tid innan du påbörjar arbetet. Hanläggningen går lättare om det finns en löpande dialog mellan dig och handläggaren på kommunen.

Gör ansökan via e-tjänst

Du kan ansöka om enskilt avlopp till vattentoalett via e-tjänsten i listan nederst på sidan. Vi behöver följande information från dig för att kunna handlägga ditt ärende:

  • Inlämnad ansökan
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett!

Anmäl avlopp utan vattentoalett eller ombyggnation

För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan till kommunen innan du påbörjar arbetet. Du kan använda samma E-tjänst som den nedan.

Utförandeintyg

Så snart avloppet är anlagt ska du fylla i och skicka in utförandeintyg för detta. Du kan skicka in intyg digitalt via E-tjänst. Tjänsten hittar du i listan nedan.

Anlita en kunnig entreprenör

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Maskinentreprenörerna (ME) har tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomfört en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. Efter genomförd utbildning blir entreprenörerna diplomerade.

Kontrollera de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar m.m. är typgodkända eller SIS-märkta.

Prövning och anläggningsavgifter

En miljöinspektör från miljö- och byggavdelningen gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är ungefär desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.

När ärendet är utrett kommer miljö- och byggavdelningen med ett skriftligt beslut. Med tillståndet följer ett antal villkor och råd för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Kostnad

Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd. Läs mer under "Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn", "Timavgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken", bilaga 1.

Till avgifter för tillsyn

Mer information

Informationsbroschyr om att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning hittar du nedan.

Läs mer om Miljöbalken på Naturvårdsverkets hemsida, länk nedan.