Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Hämtning av latrin

Hämtning av latrin kan erhållas efter särskild överenskommelse och fastställd taxa.

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Behållare ska vid avlämning vara väl försluten och placeras på överenskommen plats.