Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vattenmätare

De som har kommunalt vatten har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

Fjärravlästa vattenmätare

Under hösten 2017 påbörjade vi vårt arbete med att byta ut gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa. En av fördelarna med den nya fjärravlästa mätaren är att du i framtiden inte kommer att behöva läsa av och skicka in avläsningen. Det sköts i stället automatiskt av oss på kommunen utan att vi behöver skicka ut något avläsningskort till dig.

Vi gör mätarbytet område för område inom kommunen och vi skickar ut ett brev med tidsbokning för byte av din vattenmätare innan vi kommer till ditt område. För dig som fastighetsägare är mätarbytet kostnadsfritt eftersom mätaren är kommunens egendom.

De nya mätarna ser lite annorlunda ut än de gamla mekaniska, men det går fortfarande att läsa av den manuellt via skärmen på fronten av mätaren.

Vattenmätare, liten

Fjärrvattenmätare.

Fastighetsägarens ansvar

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att sköta om mätaren så att den exempelvis inte fryser sönder. Du har även ansvaret att nuvarande vattenmätare sitter på en s.k. vattenmätarkonsol. Ifall mätarkonsolen saknas är det viktigt att vattenledningarna är fast förankrade i väggen på vardera sida om vattenmätaren och att avstängningsventilerna (kranarna) på båda sidor av vattenmätaren fungerar och håller tätt för ett mätarbyte.

Du som fastighetsägare är även ansvarig för att mätaren är lätt att komma åt vid bytet av vattenmätaren. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Mätarplatsens utformning

Mätarplatsen ska anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Utrymmet ska vara försett med belysning, golv- och väggbeklädnad bör vara vattenbeständig och golvbrunn rekommenderas i mätarplatsens närhet (risk för spill vid mätarbyte). Runt mätarplatsen ska ett fritt utrymme skapas med minimimått enligt bilden nedan. Mätarplatsen får inte byggas in eller placeras bakom inredning/utrustning.

Anmärkning: Nedanstående mått är angivna i millimeter.

Anslutning, mätare

Mätarplatsen ska vara försedd med avstängningsventiler och bör vara fast förankrad i en vattenmätarkonsol (se bild nedan) i vilken kommunens personal monterar vattenmätaren. Mätarkonsol och avstängningsventiler anordnas av fastighetsägaren.

Konsol

En vattenmätarkonsol är det väggfäste som sitter bakom vattenmätaren. Den har som funktion att göra vattenmätarinstallationen eller bytet av mätaren enklare.

Installationen blir stabilare och det blir ingen påverkan på rören i samband med arbetet.

Varning för ventiler märkta LK580 eller LK581

På grund av problem med denna modell av vattenmätarkonsoller bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på ventilerna.

Dessa ventiler är kända som ”Champangekorken” och tillverkningen av ventilerna har sedan länge upphört. Vid manövrering kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka översvämning och materiella skador. Om en ratt lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten när den skjuter iväg som av det trycksatta vattnet.

De flesta försäkringsbolag godkänner inte konsoler av typ LK580 och LK581

Hela konstruktionen av typ LK580 och LK581 är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner därför inte dessa ventiler. Flera kommuner och VA-bolag har redan infört ett förbud mot den här typen av installation.

Har ni en LK580 eller LK581-konsol?

Kontakta då din rörmokare, vår personal kommer inte att byta vattenmätare som är anslutna till denna konsol.

LK580
LK581

Mekanisk vattenmätare - avläsning

En gång per år vill vi att du läser av vattenmätaren och vi skickar därför ut ett avläsningskort till dig. Det gör vi för att du ska betala för din faktiska årsförbrukning. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande räkning. Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.

Du kan rapportera in mätarställningen på olika sätt. I brevet vi skickar dig finns den servicekod som du ska använda om du vill skicka in avläsningen digitalt.

Dessa metoder kan du välja mellan:

Via webben
I brevet finner du servicekoden som du tillsammans med ditt personnummer eller organisationsnummer använder för att rapportera in avläsningen direkt på webben.

Via förtryckt kort
Längst ner på brevet som du får i brevlådan finns ett kort som du fyller i och skickar in med posten. Portot är betalt.