Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vattenskyddsområde

För att skydda stora vattentäkter kan Länsstyrelsen fastställa skyddsområden med skyddsföreskrifter. Även kommunerna har rätt att fastställa skyddsområden och skyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifterna innehåller begränsningar för de verksamheter som ligger inom skyddsområdet. Exempel på sådana begränsningar kan vara att tankar för olja och kemikalier ska vara inbyggda så att olja inte rinner ut om tanken skulle gå sönder eller att grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att bli förorenat.

Skyddsområdet är ofta vattentäktens tillrinningsområde eller så stor del av detta att man kan räkna med att om någon olycka skulle inträffa så har man tid att skydda vattentäkten, t.ex. genom att gräva upp förorenad jord eller pumpa upp förorenat vatten.