Biogas i Vännäs: Projektet GasKlart

Lyssna

Projektet GasKlart - Fordonsgas i Umeåregionen är ett projekt som vill bana väg för en lantbruksbaserad biogasproduktion som sedan ska kunna förse Umeåregionen med biogas till fordon.

GasKlart drivs av Vännäs kommun och finansieras av Umeåregionen, Region Västerbotten, Länsstyrelsen (Jordbruksverket) och BioFuel Region. Projektet knyter samman positiva klimatinsatser, en levande landsbygd, förbättrad luftkvalitet och en långsiktigt hållbar utveckling.

Syfte

  • Att skapa möjligheter att använda biogas till fordon i Umeåregionen där substratet som biogasen utvinns från kommer från lantbruket, till exempel gödsel och energigrödor.
  • Utreda tekniska och miljömässiga förutsättningar för att ta reda på möjligheterna att bygga en biogasanläggning i Vännäs-området. Biogasen kommer sedan att omvandlas till fordonsgas som kan användas som drivmedel. Projektet pågår under 2012 och 2013.


Mål

  • Att ha lämnat in en tillståndsansökan för en biogasanläggning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.
  • Att det finns ett investeringsbeslut för ett tankställe för fordonsgas i Umeåregionen hos en privat aktör.

Målgrupp

  • Målgruppen är de som kan tänkas producera och använda fordonsgas i Umeåregionens kommuner med fokus på lantbrukare och stora potentiella användare av fordonsgas.