Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

Närvaro i förskola och skola – uppdaterade riktlinjer

Det har konstaterats att vi behöver förtydliga vissa delar av riktlinjerna gällande närvaro och frånvaro som ni tidigare fått information om. De uppdaterade riktlinjerna följer som tidigare Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Utgångspunkten är att barn och elever som vanligt är i våra verksamheter och att våra medarbetare är på plats och genomför sitt samhällsviktiga uppdrag. Samtidigt får ingen vistas i våra lokaler som har förkylningssymptom, enligt myndigheternas direktiv.

Medarbetare ansvarar för att informera barn/elever (efter mognadsgrad) om vad som gäller kring att vara i förskola/skola eller stanna hemma. Fokus hos medarbetare ska också ligga på att informera kring skyddsfaktorer och arbeta för att de efterlevs. Vi utgår från att ni hjälper oss i detta arbete.

Vi behöver alla ha skyddsfaktorerna i fokus:
• Undvik att röra dig vid ansikte eller ögon.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (handsprit är ett alternativ när du inte har tillgång till handtvätt).
• Behöver du hosta/nysa så gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Nedanstående gäller alla medarbetare och alla barn/elever:
 • Du som känner dig frisk ska komma till verksamheten. Det gäller också om du varit på resa inom landet/utomlands och/eller har anhörig som är sjuk.
 • Du som börjar känna dig sjuk/uppvisar förkylningssymptom (nästäppa eller enstaka hostningar räknas inte som akut insjuknande) under dagen ska lämna lokalerna så snart som möjligt.
 • Om barn/elev kommer till förskolan/skolan trots förkylningssymptom eller börjar visa symptom under dagen tas kontakt med vårdnadshavare och utgångspunkten är att barnet/eleven åker hem så snart det går.
 • Du stannar hemma om du känner att du kan vara på väg att bli sjuk eller redan är sjuk.
 • Om du kände att du kanske var på väg att bli sjuk och stannade hemma dag 1 men känner dig helt bra dagen efter (lätt snuva/nästäppa och enstaka hostningar är ok om du känner dig helt frisk) – kom till verksamheten.
 • Känner du dig inte bättre dagen efter utan har förkylningssymptom(ex huvudvärk, feber, halsont), så stanna hemma tills du är utan symptom och ytterligare två dagar (du kan gå till förskolan/skolan när du varit hemma två dagar utan symptom och i övrigt är helt symptomfri även om hosta kvarstår, detta då långvarig kvarstående hosta är normalt efter virusorsakade infektioner).
 • Det är av vikt att all frånvaro omgående meddelas till förskolan/skolan.
 • För vår planering i förskolan vill vi även att ni meddelar oss senast klockan 13.00, dagen innan ert barn kommer tillbaka till förskolan.

   

  Vårdnadshavare och elever inom skolan får även information via e-post och via systemet infomentor. Gå direkt till infomentor här (länk).

  Information om kommunens övergripande arbete hittar du på www.vannas.se/corona

   

  Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2020

  Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari 2020. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1425 kronor till 1478 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kr per månad 2020 och meddelas av Skolverket.

  Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?

  Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Klicka här för mer information (öppnas som .pdf).

  Personal vid barn- och utbildningskontoret

  Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

  Tomas Åström
  Skolchef
  Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

  Carina Zakrisson 
  Kultur- och bibliotekschef
  Tel: 0935-141 70

  Maria Olofsson
  Ekonom
  Tel: 0935-144 02

  Emelie Johansson
  Vikariesamordnare
  Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
  Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

  Kim Holmberg
  Förvaltningsadministratör
  Tel: 0935-144 04

  Kristina Nyström
  Chef Elevhälsan
  Tel: 0935-144 21

  Susanna Mårtensson
  Elevhälsokoordinator
  Tel: 070-378 89 15

  Hitta till oss
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Barn- och utbildningsnämnden
  Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström