Ansökan om stöd - så här går det till

Lyssna

För att ansöka om stöd kontaktar du biståndshandläggare under telefontiden. Telefontid och nummer hittar du under kontaktuppgifter för respektive handläggare.

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personligt möte i din bostad, gärna tillsammans med någon närstående. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut till grund för ditt stöd/hjälp.

Biståndshandläggaren kan behöva stöd med faktainsamling från arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt.

Biståndshandläggare behöver få information om: ditt boende och dess närmiljö, din fysiska och psykiska hälsa, din vardag, hur du klarar att uträtta olika ärenden samt vad du har för intressen.

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar.

Du har rätt att ansöka om vad du vill men det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Handläggargruppen för biståndsbedömning

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggare för äldreomsorgen och LSS omsorgen. Där finns även kontaktuppgifter för färdtjänst.

www.vannas.se/bistand (direktlänk)

Kontaktperson: Ulrica Westerlund