Anhörigstöd, stöd till närstående

Lyssna

För personer som stödjer eller vårdar en närstående som är sjuk, äldre eller med en funktionsnedsättning finns det olika former av stöd.

Anhörigstöd erbjuds av kommunen och FrivilligCenter.

Avgiftsfri avlösning i hemmet

Idag kan närstående få avgiftsfri avlösning i hemmet dagtid, måndag till fredag, att använda som de vill - utan bistånd, max åtta timmar per månad.

Avgiftsbelagd avlösning i hemmet

Överstiger avlösningen åtta timmar per månad kan närstående söka bistånd. Bistånd beviljas av biståndshandläggare efter biståndsbeslut.

Korttidsboende på Slussen

Avlösning sker regelbundet 1 eller 2 veckor per månad. Under vistelsen finns möjlighet att delta i individuella och gemensamma aktiviteter.

Platser för korttidsboende finns vid Slussen. Under vistelsen i korttidsboendet finns möjlighet för den närstående att delta i olika gemensamma aktiviteter.

Dagverksamhet

Avlösning under dagtid sker på onsdagar kl. 10.00-14.00. Insatser beviljas av biståndshandläggare efter biståndsbeslut. Vid dagverksamheten erbjuds fika och lunch i gemenskap, aktiviteter som att exempelvis spela spel, måla, sjunga, baka.

 

Kontaktperson: Martin Ejdebäck