Efter ansökan

Lyssna

Vad händer efter att en ansökan kommit in, vad händer under processen, hur lång tid tar det innan vi får besked och vem beslutar i ärendet.

Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet.
Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och den hjälp du har rätt till. Beslutet får du i regel inom två veckor. Det skriftliga beslutet skickas hem till dig eller annan vald person som exempelvis god man. Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats och en förklaring till beslutet.

Du har rätt att ta del av allt som skrivs om dig.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller om det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats.
Du får ett nytt beslut om dina insatser förändras, annars fortsätter det gamla beslutet att gälla.

Om du inte är nöjd med beslutet
Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor efter att du fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagandet.

Om du vill byta biståndshandläggare har du rätt att göra det.

Kontaktperson: