Studiemedel

Lyssna

Det är den statliga myndigheten Skolverket som beslutar om vilka utbildningar vid fristående gymnasieskolor som ger rätt till studiemedel.

Studiehjälp

Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen. Samlingsnamnet för dem är studiehjälp.

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får du inte den extra utbetalningen.

Du kan få studiehjälp när du studerar på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du måste även läsa på heltid.

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår. De övriga bidragen behöver alla ansöka om varje läsår. Du ansöker om studiebidrag och extra tillägg hos CSN (länk till www.csn.se. Länken öppnas i en ny flik)

När du blir myndig kommer du att få pengarna i stället för din vårdnadshavare. För att du ska få pengarna snabbt är det bra om du anmäler ditt bankkonto till Swedbank så fort som möjligt efter 18-årsdagen.

Studiemedel

Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola. Studiemedel består av bidrag och lån. Du ansöker om studiemedel hos CSN (länk till www.csn.se. Länken öppnas i en ny flik)

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söker du hos kommunen. Läs mer under fliken Bidrag för resor och inneboende (inackordering).

Stipendium

Ett stipendium är ett ekonomisk bidrag där pengarna kommer från donationer eller särskilda anslag. För att komma ifråga för ett stipendium måste man ansöka om det. Man söker direkt till den som sköter om stipendiet. Det kan till exempel vara en förening, en stiftelse, en bank, ett advokatkontor eller en privatperson. En del stipendier kan alla söka men de flesta kan bara sökas av dem som uppfyller speciella villkor eller krav.

Information om stipendier finns hos församlingar, skolor, kommuner och länsstyrelser. På biblioteket finns ofta stipendiehandböcker. Det finns även ett antal stipendiekonsulter som ger dig förslag på lämpliga stipendier att söka mot en avgift.

Kontaktperson: Maria Öhgren