Varuhemsändning

Lyssna

Vännäs kommun tillhandahåller varuhemsändning för hushåll med fast boende utanför Vännäs tätort, där ingen i hushållet kan ta sig till närmaste butik.

Tjänsten varuhemsändning utförs av Blomqvists Diversehandel AB i Överboda som tar emot beställningarna, paketerar och kör ut varorna. Utkörning sker 1-2 gånger per vecka.

Verksamhetens syfte är att bidra till ett boende på landsbygden med god service. Butiken får bidrag för varuhemsändningen.

För mer information, kontakta butiken 090-350 66.

 

Kontaktperson: