Möten, handlingar och protokoll

Lyssna

Här hittar du information om olika sammanträden i kommunen, när olika mötesgrupper sammanträder, kallelser samt protokoll.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser. Där hittar du även länk till protokollen. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Justerade protokoll
Justerade protokoll hittar du på vannas.se/anslagstavla.

Äldre protokoll
Är du intresserad av protokoll som är äldre än de som finns på webbplatsen, kontakta den som anges som "Kontaktperson" för den aktuella sidan.

Kommunens sammanträdestider för 2021

Sammanträdestider för Vännäs kommuns styrelser, nämnder och utskott.

2021

KF

KS

KS
AU

VON

VON
AU

POM

BOU

BOU
AU

LS

LS
AU

Kl. 10.00 10.00 8.30 10.00 8.30 14.00 08.30 08:30 13.30 13.00
Jan 19 20 26 (kl.10:30)
Feb 15 1 2, 16 3 24 22 9 (kl.10:30) 4
Mar 29 *** 15 *** 2, 16 17 30 16 25 17
Apr 6, 20 14 19 15
Maj 24 * 11, 25 18 12 19 4 (kl.13:00) 17
Jun 7 * 21 8 17 9 14 16 1 (kl.10:30)
Jul
Aug 31 25 26
Sep 27 ** 14 15 13 16
Okt 11 ** 5, 19 13 27 14
Nov 22 2, 23 17 3 8 18 11
Dec 6 14 15

 

KSAU/KS/KF:

* Tertial 1 + budget
** Tertial 2
*** Årsredovisning

KF = Kommunfullmäktige, kl 10.00 from juni-fullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON = Vård- och omsorgsnämnden
VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM = Plan- och miljönämnden
BOU = Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS = Liljaskolans styrelse
LSAU = Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Kontaktperson: Daniel Theander