Möten, handlingar och protokoll

Lyssna

Under rubrikerna till vänster finner du protokoll från kommunens nämnder, arbetsutskott och styrelser från de två senaste åren samt från innevarande år samlade. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Äldre protokoll

Är du intresserad av protokoll som är äldre än de som finns på webbplatsen, kontakta den som anges som "Kontaktperson" för den aktuella sidan.

Kommunens sammanträdestider för 2019

Kontaktperson: Susanna Siljetun