Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

Lyssna

För att underlätta samarbetet mellan kommunerna i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Kontaktpersoner i Vännäs kommun

Elevens studieresultat och totala frånvaro (mottagare av information)

Maria Olofsson
Ekonom, verksamhetsutvecklare
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 02

Åtgärdsprogram (mottagare av information)

Kristina Nyström
Chef elevhälsan
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 21, 070-643 94 40

Elevens frånvaro (mottagare av information)

Susanna Mårtensson
Kommunalt aktivitetsansvarig
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-378 89 13

Information inför skolstart

Liljaskolans expedition
0935-145 00
Västra Järnvägsgatan 9, 911 34  VÄNNÄS

Elevens byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE (mottagare av information)

Maria Olofsson
Ekonom, verksamhetsutvecklare
Barn- och utbildningskontoret
0935-144 02

Faktureringsadress: Vännäs kommun, kod 600103, Box 1024, 831 29  ÖSTERSUND

Via länkarna nedan hittar du mer information om gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

• Samverkansavtal Vännäs kommun och Region Västerbotten

• Region Västerbotten (här finns avtal kring samverkan m m samlat)

• Intagningskansliet

• Interkommunal prislista

För mer information kring prislistan, kontakta:

Annelie Moström
Ekonomicontroller
Liljaskolan, Administration
Tel: 0935-144 74

Kontaktperson: Tomas Åström