Kyrkogatan 8

Lyssna

Ett våningsplan i Rieck-Müllerhuset inrymmer ett gruppboende för unga.

Kyrkogatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Det finns 4 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.


Kontaktuppgifter

Områdeschef: Yvonne Strömberg, tel 0935-145 15

Kontaktperson: Yvonne Strömberg