Kommunledning

Lyssna

Här hittar du kontaktformulär till kommunledningen samt den politiska ledningen.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalrådet är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. I Vännäs kommun finns även ett oppositionsråd som representerar den politiska minoriteten i kommunen. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen.

Kommunalråd 
Anna Frej (S)

Oppositionsråd
Ulf Eriksson (C)

Gruppledare
Viktoria Lapinniemi (V)
Jan Nilsson (M)
Krister Andersson (MP)
Ailen Andersson (KD)
Monica Wahlström (L)
Emma Lundkvist (SD)

Kommunledningen

Kommunledningen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunchef
Karolina Johansson

Ställföreträdande kommunchef
Henrik Åström

Samhällsbyggnadschef
Tore Forsberg

Barn- och utbildningschef
Tomas Åström

Socialchef
Ulrica Westerlund

Gymnasiechef
Maria Öhgren

Kommunledningen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Kontaktperson: Karolina Johansson