Förvaltningar

Lyssna

Kommunens verksamheter tillhör olika förvaltningar. Varje förvaltning är indelad i olika enheter, som kan finnas på olika platser, till exempel personal på olika förskolor, renhållningspersonal på återvinningscentralen, hemtjänstpersonal med mera.

I Medborgarhuset/kommunhuset finns delar av kommunledningskontoret och samhällhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och byggavdelningen finns också här.

Se rubrik för respektive nämnd för att läsa mer om dess verksamhet.

E-post till enskilda anställda
Vill du skicka e-post till någon anställd, skriver du: fornamn.efternamn@vannas.se Om förnamnet innehåller ett bindestreck, går det bra att använda i adressen. Bokstäverna å, ä och ö kan du inte använda utan måste utesluta ringen i "å" och prickarna i "ä" och "ö".


 

Kontaktperson: Daniel Theander