Förvaltningar

Lyssna

I Medborgarhuset finns kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsavdelning, gatuavdelning samt en myndighetsfunktion med miljö-& hälsoskyddsavdelning och plan-& byggavdelning.

IT-avdelningen/kontoret tillhör kommunledningskontoret, men har sina lokaler på nedre våningen på S Drottninggatan 7.

Vård- och omsorgsförvaltningen med vård- och omsorgsnämnden finns på S Drottninggatan 2, nedanför hälsocentralen.

E-post till enskilda anställda
Vill du skicka e-post till någon anställd, skriver du: fornamn.efternamn@vannas.se Om förnamnet innehåller ett bindestreck, går det bra att använda i adressen. Bokstäverna å, ä och ö kan du inte använda utan måste utesluta ringen i "å" och prickarna i "ä" och "ö".


 

Kontaktperson: Susanna Siljetun