Förvaltningar

Lyssna

Kommunstyrelseförvaltningen

Kontorets uppgift är att att utöver olika slag av service till allmänheten också vara en stödfunktion för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen

-

Läs mer

Kontaktperson: Daniel Theander