Statistik

Lyssna

Varje månad tar SCB fram specifik statistik för landets kommuner. Statistiken innehåller information om den senaste månadens befolkningsförändringar, däribland in- och utflyttning, födda och avlidna, in- och utvandring samt åldersfördelning.

En sammanfattning av befolkningsutvecklingen 2016

Under 2016 så ökade befolkningen i Vännäs kommun med totalt 102 personer. Vid årets slut bodde det 8 695 personer i kommunen, till skillnad från 8 593 personer den 31 december 2015. Antalet levande födda under 2016 var totalt 90 personer (2015: 102 personer), medan 87 personer avled (2015: 88 personer). Detta ger ett totalt födelseöverskott på +3 personer under 2016, vilket kan jämföras med +14 personer under 2015.

In- och utflyttade
Under 2016 invandrade 56 personer till Vännäs kommun samtidigt som 9 personer utvandrade, vilket ger ett totalt invandringsöverskott på +47 personer.
(2015: 34 invandrade, 33 utvandrade. Totalt invandringsöverskott: +1 personer).

476 personer flyttade till Vännäs från andra kommuner i landet medan 429 personer lämnade Vännäs och flyttade till andra kommuner. Det ger ett totalt flyttningsöverskott på +47 personer. (2015: 420 inflyttade, 464 utflyttade. Totalt inflyttningsöverskott: -44 personer).

 


 

 

Kontaktperson: Emelie Höglander