Umeåregionens samarbete

Lyssna

Kommunerna i Umeåregionen, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Ända sedan 1993 har Umeåregionens kommuner ett formaliserat samarbete för att främja näringsliv och tillväxt, för bra livsvillkor och samhällsservice.

Samarbetet sker inom ett 20-tal verksamhetsområden. Syftet är att ge hög service till medborgarna till en lägre kostnad, att sporra positiv utveckling i kommunerna samt minska konkurrensen mellan kommunerna.

För att få mer information om samarbetet besöka Umeåregionens egen webbplats.

Kontaktperson: Karolina Johansson