Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2019/2020

Termin Grundskola Gymnasieskola
Hösttermin 2019 20/8 - 20/12 19/8 - 20/12 (åk 1)
20/8 - 20/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2020 10/1 - 11/6 8/1 - 8/6 (åk 1)
8/1 - 9/6 ( åk 2-3)


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2019
V 44 (28 oktober - 1 november) Lov
OBS! Fritidshemmen stängda 12 - 13 augusti Stängt
Vårterminen 2020
V 10 (2 - 6 mars) Sportlov
V 16 (14 - 17 april) Påsklov
30 april, 22 maj, 27 maj  Lov
OBS! Fritidshemmen stängda 7 - 8 januari Stängt


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola
2019 12/8 - 20/12
2020 7/1 - 16/6

 

Läsårsdata 2019-2020

Läsårsdata 2020-2021

Läsårsdata för elever läsåret 2020/2021

Termin Grundskola
Hösttermin 2020 18/8 - 18/12
Vårtermin 2021 14/1 - 15/6


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2020
V 44 (26 - 30 oktober) Lov
- -
Vårterminen 2021
V 10 (8 - 12 mars) Sportlov
V 14 (6 - 9 april) Påsklov
27 april, 30 april, 14 maj  Lov
- -


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola
2020 10/8 - 18/12
2021 11/1 - 18/6


 

Kontaktperson: Kim Holmberg